Husbilar beskattas efter skälig grund

Husbilar beskattas efter skälig grund

Husbilar och importerade fordon

Importerade fordon som är personbilar klass I och lätta lastbilar

När ett begagnat importerat fordon registreras i Sverige, använder besiktningsföretagen det utländska registreringsbeviset som underlag för att registrera fordonets tekniska uppgifter i vägtrafikregistret. Om det utländska registreringsbeviset saknar uppgiften om koldioxidvärde, får fordonet i stället ett beräknat koldioxidutsläpp i Sverige som används för skatteberäkningen.

Koldioxidvärdet kan vara uppmätt, även om det saknas i registreringsbeviset
Trots att det utländska registreringsbeviset saknar uppgift om koldioxidutsläpp kan fordonet – om det är typgodkänt – ändå i typgodkännandet ha ett koldioxidvärde som är uppmätt av tillverkaren .

Intyga det uppmätta koldioxidvärdet för att ändra det beräknade utsläppet
Fordonets riktiga uppgift om koldioxid kan registreras i vägtrafikregistret i stället för det beräknade värdet genom ett intyg som visar det fastställda koldioxidvärdet. Det ska helst vara ett så kallat CoC-dokument (Certificate of Conformity), det vill säga ett intyg på att uppgiften överensstämmer med typgodkännandet.

Intyget ska tas med till en registreringsbesiktning hos ett besiktningsföretag, där det intygade koldioxidvärdet kan fastställas. Intyget måste komma från tillverkaren. Den som representerar tillverkaren i Sverige (generalagenten) kan eventuellt hjälpa dig.

Husbilar beskattas efter skälig grund

För husbilar saknas krav enligt EU-regelverket att uppmäta koldioxidutsläpp. Om husbilens typintyg eller CoC-dokument ändå innehåller ett värde för koldioxidutsläpp, har värdet i regel inte uppmätts på den färdigställda bilen, utan det angivna koldioxidvärdet avser husbilens chassi och inte den färdigbyggda husbilen.

Transportstyrelsen har därför i samråd med Skatteverket beslutat att inte registrera i vägtrafikregistret ett eventuellt koldioxidvärde som finns angivet i husbilens typintyg eller CoC-dokument.

Det innebär att koldioxidutsläppet beräknas och husbilen beskattas efter skälig grund.

transportstyrelsen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.