Fakta om gasol till din husbil

Gasol i Husbil och husvagn

Vad är Gasol? Fakta om gasol till din husbil

Gasol till din husbil. Gasol är ett effektivt och säkert energialternativ för husbilar. Här kommer gasolens mångsidighet och enkelhet till sin rätta på ett utmärkt sätt. Både spis, kylskåp och värmare kan drivas med gasol.gasol i Norden

Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan och butan. Gasen kallas i Finland flytgas. Den internationella benämningen är LPG (Liquefied Petroleum Gas). Gasol används i stora mängder inom raffinaderiindustrin samt petrokemin som råvara, i tillägg används i Sverige ca 400.000 ton gasol som energi inom i första hand industrin. Gasol levereras i huvudsak med järnvägstankvagnar eller tankbil, men även i flaskor i flytande form.

Gasol tillverkas i första hand vid gasterminaler för framställning av naturgas, produktion från petroleum sker också. Huvudsakligen används gasol för energiändamål i industrin på grund av sin effektivitet och enkelhet i hanteringen. Gasol används också i situationer där det inte finns tillgång till elektriska nät, till exempel i husvagnar, i glest befolkade områden och inom militären. I industrin används gasol som bränsle för värmnings- och värmebehandlingsprocesser och som bränsle till inomhusgående truckar.

Under namnet motorgas används gasol som fordonsbränsle. Ska inte förväxlas med fordonsgas. Största leverantören av gasol i Sverige är Statoil. Andra stora leverantörer i Sverige är AGA, Shell, Primagaz och Preem.
Normalt blandningsförhållande för normallåga med syre är 1 del gasol och 4 delar syre.

Gasol i Husbil. Gasol så in i Norden- olika flaskanslutningar till husbilar i Norden
Flaskventilen í Norge, Finland och Danmark ser olika ut mot den svenska ventilen. I dessa länder är det vanligast med en klick-on-anslutning på flaskan. För att kunna ansluta en norsk/dansk/finsk flaska till din svenska utrustning behöver du därför köpa en adapter eller en ny tryckreducering som passar för klick-on-ventil.
Adapter och klick-on-regulator finns att köpa hos utrustninggsföretag t ex på Fogas AB – artikelnr 4010 övergång/reducerinventil.Gasol olika flaskanslutningar i Norden

Egenskaper
Gasol är färglös och ej giftig, dock något narkotisk. Den är tyngre än luft.
Flamtemperatur: 2800 grader Celsius
Värmeinnehåll: 104 MJ/m3

Varifrån kommer gasol?
Gasol finns i både naturgas och råolja. I Sverige kommer ungefär 70 procent av gasolen från naturgas och resten från råolja. Naturgas utvinns ur borrhål på havsbotten eller på land. Innan naturgasen skickas vidare i rörledningar till slutförbrukare avskiljs en mängd andra gaser, däribland gasol (propan och butan), etan och pentan. Detta sker i stora avskiljningsanläggningar.

Hur distribueras gasol?
Svenska hamnar för gasol finns i Karlshamn, Sundsvall, Piteå, Stenungssund, GFöteborg och Lysekil. I dessa hamnar finns det större lager för gasol. De flesta är trycksatta, men kylda bergrum för lagring finns i Stenungsund och Karlshamn. Gasol kan användas som råvara för den kemiska industrin. Då ligger industrin ofta nära ett stort lager så att gasolen kan levereras direkt via en ledning.

Vad används gasol till?
Gasol kan användas inom en mängd områden. Gasolens renhet och lätthet att reglera gör att den är en viktig energikälla inom industrin. Över hälften av gasolförbrukningen sker inom industrin, särskilt inom järn- och stålindustrin. I livsmedelsindustrin förbrukas stora mängder gasol i ugnar för bakning, kafferostning med mera. Små förbrukare använder oftast flaskor eller flaskpaket. Den gasol som levereras på flaska utgör endast fyra procent av den totala gasolförbrukningen.

Hur påverkas miljön?
Gasol är i likhet med kol, olja och naturgas ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten. Jämfört med kol släpper gasol ut 34 procent mindre koldioxid och jämfört med olja 14 procent mindre. Utsläppen av andra ämnen som tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot är väsentligt lägre från gasol jämfört med kol, olja och biobränslen. Svavelhalten är praktiskt taget noll.

Faktan kommer från Wikipedia och www.energigas.se

16408b0199

Annons:

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.