Tagg: Ironman

Ironman Kalmar

Ironman Kalmar

Ironman Kalmar populärt bland deltagarna och ger stora intäkter Efter sommarens Ironmantävling i Kalmar skickades en enkät ut till alla deltagare. Resultaten visar att deltagarna är väldigt nöjda med tävlingen och med Kalmar som värdstad. Enkäten visar också att tävlingen ger effekter för turismen. Resultaten från enkäten visar att över 92 % av deltagarna är…